top of page

תקנון אתר - תמי חומסקי

א. חומסקי השקעות בע״מ  | עוסק מורשה 512361957

 

האתר

אתר האינטרנט www.tammichomski.com

 

זמן אספקת הסחורה

אספקה 8-5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.

 

ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי חברות השילוח.

 

כתובת למשלוח דואר

הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

 

יום ביצוע ההזמנה

היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.

 

מוצרים שאזלו מהמלאי

ניתן יהיה להרשם לרשימת המתנה למוצרים המוצעים, אך חזרתם למלאי תלויה בכמות דרישה מינימאלית.
אין החברה מחויבת לספק/ לייצר כל מוצר שנמצא ברשימת המתנה. למוצרים אשר יחזרו למלאי, אנו נעדכן במייל אישי את הלקוחות
שנרשמו לרשימת המתנה בתאריך אספקה מדויק.
ימי עסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של הסטודיו במייל emuna@t9-chomski.com

 

כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה.

א. חומסקי השקעות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי נעשה את המיטב כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות
מדויקות ככל האפשר.

 

יובהר ויודגש כי א. חומסקי השקעות אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

ולא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ,  ואינם כוללים דמי משלוח.

 

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). 

 

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה,
להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page